Zijn schorren en een estuarium wel zo waardeloos als men denkt?

Lang werden schorren en andere schijnbaar waardeloze natuurgebieden, genegeerd bij ontwikkelingen van havens en rivieren. Uit een artikel van Robert Costanza van het Amerikaanse Center for Environmental and Estuarine Studies, hebben deze gebieden een hoge economische waarde.

>> Download artikel als pdf-bestand