Watervogeltelling Lillo en Groot Buitenschoor

Lillo en Groot Buitenschoor, 17 december 2017 – Een watervogeltelling in het ochtendgloren in Lillo – Fort en op het Groot Buitenschoor, leverde iets meer dan een handvol vogels op.

Lillo – Fort

  • Dodaars, 19
  • Aalscholver, 2
  • Wilde Eend, 21
  • Waterhoen, 4
  • Meerkoet, 1

Groot Buitenschoor

  • Grauwe Gans, 50
  • Smient, 20
  • Scholekster, 6
  • Wulp, 5