De Zeeschelde in 2016: verhoogde waterdynamiek kan de habitatkwaliteit beïnvloeden

Sinds 2015 zien we opmerkelijke veranderingen in de morfologie van de Boven-Zeeschelde. Waar in het verleden de slikplaten aan de binnenbochten tussen Temse en Dendermonde stelselmatig aanzandden, treedt nu integendeel erosie op. De sedimentatie- en erosieprocessen in de binnenbochten zijn dus tegengesteld aan de voorafgaande langjarige trend (2009-2015). In de buitenbochten zet de versteiling van de oevers zich echter voort.

>> Lees verder