e-Nieuwsbrief Kust & Zee

Wageningen University & Research hecht er waarde aan relaties te informeren over ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van duurzaam beheer, gebruik en exploitatie van kust en zee, met de nadruk op thema’s milieu en ecologie. In dit kader wordt een elektronische nieuwsbrief uitgegeven over onderzoek aan Kust & Zee.

>> Info en aanmelden