Flora-en-fauna

Zeevogels duiken wereldwijd in het rood

In totaal bestaan er wereldwijd 11.122 vogelsoorten. Een vierde daarvan is in mindere of meerdere mate met uitsterven bedreigd. Oorzaak: het verdwijnen van geschikte broedplekken, klimaatverandering en bijvangst door schepen.

>> Lees verder