Midmaandelijkse watervogeltelling november

Lillo, 18 november 2017 – Dit weekeinde vond de 2e telling van de midmaandelijkse watervogeltellingen voor het winterhalfjaar 2017-2018 plaats. Net zoals in oktober was het huilen met de pet op.

Groot Buitenschoor

  • Scholekster 1
  • Wulp 8

Lillo Fort

  • Dodaars, 15
  • Aalscholver, 6
  • Blauwe Reiger, 1
  • Nijlgans, 2
  • Krakeend, 2
  • Wilde Eend, 44
  • Waterhoen, 3
  • Meerkoet, 2