Nieuwe dijkwerken nemen havenland in bescherming

Dit najaar starten de dijkwerken tussen de forten van Lillo en Sint-Filips, ten noorden van de stad Antwerpen. Op die manier beschermen we het Antwerpse havenland tegen hoge waterpeilen van de Schelde.

>> Lees verder