Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2016

De natuurlijke dynamiek van het bestand van de kokkel is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Na 2012 is er geen grote broedval meer geweest en is het bestand verouderd. Vanwege de belangrijke functie van de kokkel als voedsel voor vogels is het huidige visserijbeleid erop gericht om de aantallen kokkels op een voldoende hoog niveau te houden.

>> Lees verder