Mariene burgerwetenschap: naar een geëngageerde en oceaangeletterde samenleving

Burgerwetenschap of ‘citizen science’ is een nieuwe wetenschappelijke onderzoeksaanpak die zeer snel aan belang wint, ook in marien en maritieme wetenschappen. Burgers helpen de wetenschappers op vrijwillige basis door op een wetenschappelijk geijkte manier data te verzamelen of te analyseren.

>> Lees verder