Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardeschor en Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord, 6 oktober 2017 – Resultaten van herfstige een watervogeltelling door Jean Maebe.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
06.10.17 – 10u10 – L.W. 11u42 – H.W. 17u11
Bewolkt weer met buien – + 10°C./ + 15°C. – N.W. 4/5 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Dodaars 3
Grauwe gans 6
Nijlgans 3
Bergeend 10
Smient 8
Krakeend 12
Wintertaling 14
Wilde eend 28
Tafeleend 2 ( 1 P.)
Torenvalk 1
Meerkoet 2
Scholekster 42
Kluut 102
Kievit 11
Bonte strandloper 7
Wulp 22
Tureluur 7
Grote jager 1 boven de Zeeschelde L.O.
Kokmeeuw 27
Zilvermeeuw 1 vo
Grote mantelmeeuw 1 vo
Houtduif 1

Paardenschor
Kokmeeuw 23
Zwarte kraai 1

Doelpolder Noord
Dodaars 5
Aalscholver 11
Kleine zilverreiger 1
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger 3
Lepelaar 8
Grauwe gans 182
Grote canadese gans 79
Brandgans 450
Nijlgans 6
Bergeend 12
Smient 1440
Krakeend 4
Wintertaling 191
Wilde eend 102
Pijlstaart 2
Buizerd 1
Torenvalk 1
Fazant 1 vm
Kluut 9
Kievit 680
Kemphaan 2
Wulp 21
Groenpootruiter 1
Kokmeeuw 3
Grote mantelmeeuw 1
Holenduif 29
Houtduif 4
Witte kwikstaart 2
Ekster 1
Kauw 22
Zwarte kraai 2
Spreeuw 6

Haas 1