Onderzoek capaciteit Westerschelde stopgezet

Een grootscheeps onderzoek naar hoeveel schepen de Westerschelde nog aan kan is stopgezet. De wereldeconomie verandert zodanig dat havens hun toekomstige ontwikkeling overdenken. Het heeft dan geen zin om een duur onderzoek te houden naar de scheepvaart op de Schelde.

>> Lees verder