Vernieuwing Royerssluis

De Royerssluis is een van de zes sluizen die de Schelde verbindt met het havengebied op de rechteroever. Een grondige aanpassing van de bestaande Royerssluis wordt vooropgesteld. De vernieuwde sluis is zowel aan de Scheldezijde als aan de dokzijde voorzien van twee roldeuren.

Door het Waterbouwkundig Laboratorium werd in 2014 en 2015 een hydraulische ontwerpstudie uitgevoerd voor een nivelleersysteem met korte omloopriolen. In deze studie werden onder andere simulaties uitgevoerd met een hydraulisch netwerkmodel voor het bepalen van de nivelleerkromme, de debietskromme en het verloop van de langskrachten op het ontwerpschip in de kolk. Na afloop van dit project werden door afdeling Maritieme Toegang (aMT) en het Havenbedrijf Antwerpen (HA) bijkomende simulaties gevraagd. Die bijkomende simulaties worden gerapporteerd in dit rapport.