Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardeschor en Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel, Paardeschor en Doelpolder Noord, 6 september 2017 – Resultaten van de (water)vogeltelling van woensdag 6 september door Jean Maebe.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
06.09.17 – 10u35 – L.W. 11u26 – H.W. 17u04
Zwaarbewolkt zonnig weer – + 18°C. – W. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Dodaars 1
Aalscholver 4
Blauwe reiger 1
Lepelaar 2
Grauwe gans 2
Bergeend 6 juv.
Wintertaling 17
Wilde eend 29
Kuifeend 7
Soepeend 1
Buizerd 1
Meerkoet 2
Scholekster 3
Kluut 8
Kievit 124
Wulp 88
Zwarte ruiter 38
Kokmeeuw 380
Zilvermeeuw 3 ( 2 ad. + 1 juv.)
Grote mantelmeeuw 1
Visdief 1
Boerenzwaluw 9
Ekster 2

Paardenschor
Wilde eend 2
Kievit 15
Kokmeeuw 29

Doelpolder Noord
Dodaars 2
Fuut 1
Kleine zilverreiger 2
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger 6
Lepelaar 51
Knobbelzwaan 2
Grauwe gans 1300 ( 600 Grauwe ganzen vlogen uit bietenveld achter dijk Brakke kreek naar natuurgebied Doelpolder Noord )
Sneeuwgans 1
Indische gans 1
Grote canadese gans 31
Brandgans 1450
Nijlgans 2
Bergeend 4 juv.
Krakeend 10
Wintertaling 159
Wilde eend 143
Slobeend 3
Tafeleend 9
Bruine kiekendief 1 vk
Buizerd 2
Torenvalk 2
Smelleken 1
Fazant 1
Meerkoet 14
Scholekster 1
Kluut 2
Kievit 57
Kemphaan 1
Wulp 1
Zwarte ruiter 29
Holenduif 2
Houtduif 5
Kauw 64
Zwarte kraai 6
Spreeuw 470

Verdronken Land van Saeftinghe: werden nauwelijks Grauwe ganzen waargenomen tijdens een excursie in het gebied.