Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardeschor en Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel, Paardeschor en Doelpolder Noord, 1 september 2017 – Van Jean Maebe kregen we de resultaten van een (water)vogeltelling van vrijdag 1 september 2017 op Schor Ouden Doel, Paardeschor en Doelpolder Noord.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
01.09.17 – 09u45 – L.W.19u22 – H.W. 12u31
Bewolkt zonnig weer met buien – + 15°C./ +18°C. – N.W. 2/3 Bft. – zicht: zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Fuut 3
Aalscholver 1
Blauwe reiger 2
Lepelaar 4
Grote canadese gans 22 ( overvliegend )
Bergeend 7 juv.
Krakeend 6
Wintertaling 2
Wilde eend 64
Kuifeend 6
Buizerd 1
Meerkoet 1
Scholekster 4
Kluut 35
Kievit 157
Wulp 66
Oeverloper 1
Kokmeeuw 93
Visdief 3 ( 2 ad. + 1 juv.)
Houtduif 2
Boerenzwaluw 18
Tapuit 1
Ekster 1

Paardenschor
Wulp 1

Doelpolder Noord
Dodaars 2
Kleine zilverreiger 1
Grote zilverreiger 2
Blauwe reiger 5
Lepelaar 59
Knobbelzwaan 2
Grauwe gans 730
Sneeuwgans 1
Grote canadese gans 26
Brandgans 950
Bergeend 3 juv.
Krakeend 7
Wintertaling 123
Wilde eend 67
Slobeend 4
Tafeleend 6
Buizerd 1
Torenvalk 2
Waterhoen 2
Meerkoet 6
Scholekster 3
Kluut 1
Kievit 105
Watersnip 1
Wulp 11
Zwarte ruiter 86
Groenpootruiter 1
Oeverloper 4
Grote stern 2 ( waarnemer aanwezige vogelaar )
Holenduif 69
Houtduif 4
Ijsvogel 1
Boerenzwaluw 4
Kauw 32
Zwarte kraai 10
Spreeuw 7