De platte oester terug in de Noordzee?

De platte oester is een soort die vroeger veel voorkwam in de Noordzee. Deze oesterbanken vormden levende riffen waar zich allerlei soorten konden vestigen en boden voedsel en een schuilplaats boden aan vissen en schaaldieren. Bovendien zuiverden de oesters het water door er overtollige voedingsstoffen uit te filteren. Helaas zijn de oesterbanken in de Noordzee nagenoeg volledig verdwenen door overbevissing, klimaatverandering en oesterziektes.

>> Lees verder