Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord

Resultaten van de watervogeltelling van het Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord door Jean Maebe van zondag 20 augustus. Uitschieter is de waarneming van 4 Steltkluten.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

20.08.17 – 14u25 – L.W. 09u57 – H.W. 15u36
Bewolkt zonnig weer – + 20°C. – W. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel ( bij H.W.)

 • Kleine zilverreiger 1
 • Bergeend 16 juv.
 • Wilde eend 23
 • Kuifeend 6
 • Torenvalk 1
 • Zwarte ruiter 18
 • Visdief 1 + 2 overvliegend
 • Houtduif 1
 • Boerenzwaluw 2
 • Ekster 2
 • Paardenschor
 • Grote canadese gans 6
 • Torenvalk 1
 • Ekster 2

Doelpolder Noord

 • Dodaars 5
 • Fuut 1
 • Aalscholver 1
 • Grote zilverreiger 1
 • Blauwe reiger 4
 • Lepelaar 91
 • Grauwe gans 126
 • Sneeuwgans 1
 • Grote canadese gans 137
 • Brandgans 1185
 • Bergeend 4 juv.
 • Nijlgans 5
 • Krakeend 2
 • Wintertaling 17
 • Wilde eend 44
 • Tafeleend 10
 • Kuifeend 8
 • Buizerd 3
 • Torenvalk 1
 • Meerkoet 11
 • Scholekster 9
 • Steltkluut 4
 • Kluut 5
 • Kievit 225
 • Kemphaan 5
 • Wulp 154
 • Zwarte ruiter 6
 • Oeverloper 3
 • Kokmeeuw 38
 • Kleine mantelmeeuw 1
 • Zilvermeeuw 1
 • Visdief 11
 • Holenduif 9
 • Houtduif 1
 • Boerenzwaluw 19
 • Kauw 2
 • Zwarte kraai 3
 • Spreeuw 23
 • Kneu 6