Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Resultaten van de watervogelteling door Jean Maebe op het Schor Ouden Doel, Paardenschor en in Doelpolder Noord. Uitschieter is de aanwezigheid van een sneeuwgans – zie eerdere waarnemingen.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
06.08.17 – 10u00 – L.W. 10u28 – H.W. 16u18
Licht bewolkt zonnig weer – + 17°C./21°C. – W. 2/3 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Dodaars 8
Lepelaar 9
Grauwe gans 166
Bergeend 38 ( 6 ad. + 32 juv.)
Krakeend 17
Wilde eend 17
Kuifeend 3
Bruine kiekendief 1 juv. 1kj
Meerkoet 3
Scholekster 6
Kluut 9
Kievit 41
Wulp 159
Zwarte ruiter 3
Kokmeeuw 365
Visdief 4 overvliegend
Kleine karekiet 1
Baardmannetje 4 roep
Ekster 1

Paardenschor
Wulp 1
Kokmeeuw 2

Doelpolder Noord
Dodaars 7
Aalscholver 2
Kleine zilverreiger 3
Grote zilverreiger 2
Blauwe reiger 4
Lepelaar 98
Grauwe gans 760
Sneeuwgans (?) 1
Grote canadese gans 52
Brandgans 212
Bergeend 7 juv.
Krakeend 23 ( 16 + 1 ad met 6 juv. )
Wintertaling 14
Wilde eend 67
Tafeleend 2 ( 1 vm + 1 vv)
Buizerd 1
Torenvalk 2
Meerkoet 30
Kluut 1
Kievit 104
Kemphaan 6
Watersnip 1
Wulp 4
Zwarte ruiter 59
Tureluur 2
Oeverloper 3
Kokmeeuw 2
Visdief 13
Witvleugelstern 1
Holenduif 14
Houtduif 8
Oeverzwaluw 3
Boerenzwaluw 12
Witte kwikstaart 1
Kauw 42
Zwarte kraai 4
Spreeuw 60