Brochures Noordzee

Onder het wateroppervlak van de Belgische Noordzee leven meer dan 2.000 soorten dieren en planten. Deze rijke biodiversiteit ondergaat echter heel wat bedreigingen, zoals chemische vervuiling, plastic afval, klimaatverandering en overbevissing.

Het is in ons eigen belang om de zeeën en oceanen gezond te houden. De Belgische overheid onderneemt allerhande acties om de zee en haar bewoners te beschermen, maar ook jij kan een handje toesteken. Lees er alles over in de nieuwe brochure: ‘Er leeft wat in zee’.

Deze en andere brochures van de van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu rond het marien milieu zijn vrij downloadbaar.
Wil je een gedrukt exemplaar bemachtigen van deze rijk geïllustreerde brochure? Bezoek dan de Federal Truck tijdens zijn zomertoer langs de kust.

>> Download als pdf-bestand.