Het huidig en toekomstig risico voor schadelijke algenbloei in de Noordzee

Algenbloei wordt in de hand gewerkt door een verhoogde toevoer van nutriënten (meststoffen) naar de zee, maar ook klimaatverandering speelt hierin een rol. Dergelijke bloei kan zorgen voor een zuurstoftekort in je ecosysteem, voor fysische verstoring van bepaalde organismen, maar kan mogelijks ook giftige stoffen vrijmaken.

Maarten De Rijcke verdedigde op 19 juni succesvol zijn doctoraatsthesis aan de Universiteit Gent. Onder begeleiding van de promotoren Prof. Colin Janssen, Prof. Karel De Schamphelaere en Dr. Michiel Vandegehuchte (allen GhEnToxLab) bestudeerde hij het huidig en toekomstig risico voor schadelijke algenbloeien in de Noordzee.

Nieuwsgierig naar alle gedetailleerde uitleg? Raadpleeg dan de scriptie via de VLIZ-bibliotheek.