Watervogeltellingen Schor Ouden Doel – Paardenschor -Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel – Paardenschor -Doelpolder Noord, 6 juli 2017 – Jean Maebe en Luc Smet trokken er op 6 juli op uit voor een watervogeltelling. En die leverde wel een heel bijzondere gast op.

Schor Ouden Doel – Paardenschor -Doelpolder Noord
06.07.17 – 10u10 – L.W. 09u26 – H.W. 15u21
Zonnig weer namiddag bewolking – + 21°C./25°C. – NO 2/3 Bft. – zicht: zeer goed.
Waarnemers : Luc Smet – Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Dodaars 2
Aalscholver 3
Grote zilverreiger 1
Lepelaar 3
Grauwe gans 2
Nijlgans 1
Grote canadese gans 53
Bergeend 82 + 2P.met 7 – 4 dsj. + 1 vv met 12 j.
Soepeend 1
Krakeend 3 + 1 vv met 5 dsj.
Kuifeend 3 vv met 6 – 5 – 3 dsj.
Bruine kiekendief 1 vv
Buizerd 1
Torenvalk 2
Waterhoen 2
Meerkoet 7
Scholekster 87
Kluut 9
Kievit 163
Wulp 62
Tureluur 9
Oeverloper 2
Zwartkopmeeuw 5
Kokmeeuw 213
Zilvermeeuw 4
Holenduif 1
Houtduif 2
Boerenzwaluw 3
Witte kwikstaart 1
Grasmus 1 zang
Ekster 2
Zwarte kraai 6

Paardenschor
Torenvalk 1
Kokmeeuw 2
Ekster 2

Doelpolder Noord
Dodaars 18
Fuut 6
Aalscholver 3
Kleine zilverreiger 1
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger 8
Lepelaar 62
Grauwe gans 193
Grote canadese gans 16
Brandgans 4
Nijlgans 2
Bergeend 7 + 2 vv met 4 – 4 dsj.
Krakeend 26 + 1 vv met 3 dsj.
Wintertaling 4 ( 2P.))
Wilde eend 22
Soepeend 1
Tafeleend 17
Fazant 2
Meerkoet 44
Kluut 13
Kievit 44
Temmincks strandloper 1
Kemphaan 8
Grutto 6
Wulp 1
Zwarte ruiter 61
Groenpootruiter 2
Zwartkopmeeuw + Kokmeeuw op kolonie niet geteld. Opvallend veel juveniele .
Kokmeeuw 98 buiten de kolonie
Visdief 7 + 16 op broedeiland Brakke kreek
Holenduif 4
Houtduif 21
Veldleeuwerik 1
Oeverzwaluw 2
Boerenzwaluw 5
Witte kwikstaart 3
Kleine karekiet 1 zang
Ekster 1
Kauw 6
Zwarte kraai 4
Spreeuw 135
Vink 1
Rietgors 1 zang