Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Resultaten van de (water)vogeltelling op Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord door Jean Maebe.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
25.06.17 – 09u50 – L.W. 12u15 – H.W. 17u39
Bewolkt met opklaringen – + 19,5°C. / 21,5°C. – Z.W. 4/5 Bft.
Zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Aalscholver 3
 • Kleine zilverreiger 1
 • Lepelaar 3
 • Grauwe gans 15
 • Grote canadese gans 18
 • Nijlgans 1
 • Bergeend 179 + 4 P. met 12-10-8-4 dsj.
 • Wilde eend 40
 • Tafeleend 1 vm
 • Kuifeend 3 ( 1 vm – 2 vv ) + 3 vv met 6-3-3 dsj.
 • Waterhoen 2
 • Meerkoet 8
 • Scholekster 81
 • Kluut 145 vo + 1 juv.
 • Kievit 66
 • Wulp 34
 • Tureluur 1
 • Zwartkopmeeuw 4 overvliegend – achter scheldedijk kolonie 2 niet geteld (hoge vegetatie)
 • Kokmeeuw 275 + 3 juv. – achter scheldedijk kolonie 1 nihil – kolonie 2 niet geteld (hoge vegetatie)
 • Kleine mantelmeeuw 2 ( 1 vo – 1 juv.3kj )
 • Zilvermeeuw 6 ( 4 vo – 2 juv.)
 • Visdief 6 overvliegend
 • Oeverzwaluw 4
 • Boerenzwaluw 2
 • Kauw 1
 • Zwarte kraai 4

Paardenschor

 • Bergeend 11
 • Kievit 5

Doelpolder Noord

 • Dodaars 7
 • Fuut 8
 • Geoorde fuut 1
 • Aalscholver 2
 • Kleine zilverreiger 1
 • Blauwe reiger 4
 • Lepelaar 9
 • Grauwe gans 98
 • Grote canadese gans 12
 • Brandgans 44
 • Bergeend 14 ( 8 + 6 donsj.)
 • Krakeend 128 + 7 vv met 11-10-8-7-6-4-4 donsj.
 • Wilde eend 17 + 1 vv met 2 donsj.
 • Slobeend 4
 • Tafeleend 11 ( 5 vm – 6 vv )
 • Kuifeend 3 vm + 3 vv met 4-3-1 dsj.
 • Bruine kiekendief 1 vm
 • Torenvalk 1
 • Kwartel 1 ( roep )
 • Meerkoet 59
 • Scholekster 3
 • Kluut 17
 • Kievit 32
 • Kemphaan 1
 • Grutto 12
 • Zwarte ruiter 5
 • Tureluur 7
 • Zwartkopmeeuw op kolonie niet geteld ( hoge vegetatie )
 • Kokmeeuw op kolonie niet geteld ( hoge vegetatie )
 • Kleine mantelmeeuw 2 ( Schor Ouden Doel mogelijk zelfde ex.)
 • Visdief 6 op eilandje van de Brakke kreek
 • Holendief 9
 • Houtduif 12
 • Oeverzwaluw 6
 • Boerenzwaluw 6
 • Witte kwikstaart 1
 • Kleine karekiet 2 zang
 • Ekster 1
 • Kauw 20
 • Zwarte kraai 4
 • Spreeuw 88