Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel, 8 juni 2017 – Resultaten van de watervogeltelling op Schor Ouden Doel, Paardenschor en in de Doelpolder Noord door Jean Maebe.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
08.06.17 – 10u20 – L.W.10u47 – H.W. 16u27
Bewolkt zonnig weer – + 17°C./ 26°C. – Z.W. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel
Dodaars 1
Aalscholver 2
Lepelaar 12
Grauwe gans 21
Bergeend 154 + 3 P. met 2 – 14 – 16 dsj.
Wilde eend 19
Tafel eend 6 vm
Kuifeend 9 ( 6 vm + 3 vv )
Torenvalk 1
Meerkoet 5 ( 4 + 1 dsj. )
Scholekster 47
Kluut 41
Wulp 14
Kokmeeuw 285 ( kolonie 1 geen meeuwen – kolonie 2 niet geteld – dichte begroeiing)

Paardenschor
Bergeend 15
Kluut 2
Kievit 2
Kokmeeuw 4
Houtduif 1

Doelpolder Noord
Dodaars 5
Fuut 4
Geoorde fuut 5
Aalscholver 2
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger 1
Knobbelzwaan 3
Grauwe gans 116
Sneeuwgans 1
Grote canadese gans 55 + 1 P. met 5 jongen
Brandgans 184
Nijlgans 1 + 1 met 2 jongen
Bergeend 45 + 1 P. met 4 dsj.
Krakeend 127 + 1 P. met 5 dsj + 3 vv met 1 – 2 – 4 dsj.
Wilde eend 27
Slobeend 12
Tafeleend 12 ( 9 vm – 3 vv )
Kuifeend 23 ( 15 vm – 8 vv )
Soepeend 1
Torenvalk 1
Meerkoet 73
Scholekster 8
Kluut 15 + 70 op broedplaats waarvan 53 broedend
Kievit 22
Grutto 19
Tureluur 3
Zwartkopmeeuw – Kokmeeuw kolonie niet geteld ( hoge begroeiing )
Zilvermeeuw 1 vo
Visdief 24 ( ? ) op eilandje Brakke kreek
Holenduif 2
Houtduif 7
Boerenzwaluw 11
Kleine karekiet 1 zang
Kauw 17
Zwarte kraai 8
Spreeuw 45