Is getijdenenergie veilig voor mens en dier?

Over een jaar moet duidelijk zijn welk effect de getijdencentrale in de Oosterscheldekering heeft op het natuurgebied en de stabiliteit van de kering. Onderzoekers kijken onder meer naar veranderde stroming en de doodsoorzaak van zeehonden en bruinvissen. Ook Jaap van der Hiele van RTZ ZuidWest werkt hieraan mee.