Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel, 24 mei 2017 – Jean Maebe is de nestor van de schorren, maar nog steeds is hij een trouwe vogelteller van het Schor Ouden Doel en achterliggende natuurgebieden.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
24.05.17 – 10u10 – L.W. 10u04 – H.W. 15u35
Zonnig weer – + 19,50°C./ + 23,50°C. – N.W. 2/3 Bftt. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor ouden Doel
Dodaars 2
Blauwe reiger 1
Lepelaar 1
Grauwe gans 6
Grote canadese gans 4
Nijlgans 9 ( 2 +1 P. met 5 jongen )
Bergeend 252
Krakeend 4
Wilde eend 5
Tafeleend 2 vm
Kuifeend 12
Meerkoet 3 ( 1 P. met 1 donsj. )
Scholekster 33
Kluut 8
Wulp 2
Tureluur 3
Kokmeeuw 210
Houtduif 2
Ekster 1
Zwarte kraai 4
Putter 4

Paardenschor
Bergeend 27

Doelpolder Noord
Dodaars 2
Fuut 8
Grote zilverreiger 1
Blauwe reiger 1
Lepelaar 3
Knobbelzwaan 1
Grauwe gans 129 ( vo + onv.)
Grote canadese gans 44 + 2 P. met 4 – 4 donsj. )
Kleine canadese gans 1
Brandgans 6
Nijlgans 3
Bergeend 22
Krakeend 123
Wilde eend 51
Slobeend 5
Tafeleend 4
Kuifeend 22
Torenvalk 1
Meerkoet 36
Scholekster 14
Kluut 39 ( 22 + 17 broedend )
Kievit 8
Grutto 14
Tureluur 2
Zwartkopmeeuw – Kokmeeuw – Visdief op kolonie niet geteld ( dichte begroeiing en verstoring )
Dwergmeeuw 1
Visdief 12
Houtduif 23
Boerenzwaluw 2
Witte kwikstaart 1
Kleine karekiet 2 zang
Zwartkop 1 zang
Kauw 12
Zwarte kraai 10