Zandsuppletie op Roggenplaat in Oosterschelde

Door de aanleg van de Stormvloedkering Oosterschelde zijn de getijdenstromen in de Oosterschelde afgenomen. De geulen zijn daardoor te ruim bemeten en de getijstroom is niet sterk genoeg meer om de platen, die tijdens stormen zijn afgekalfd, weer op te bouwen met zand en slib uit de geulen. Dit verschijnsel staat bekend als de zandhonger van de Oosterschelde.

Deze zandhonger, resulterend in het geleidelijk verdwijnen van het intergetijdengebied, vormt een bedreiging voor de natuur-, landschaps- en recreatiewaarden alsook voor de waterveiligheid van het gebied. Als een van de maatregelen om deze zandhonger tegen te gaan is Rijkswaterstaat voornemens om vanaf het najaar 2017 een suppletie uit te voeren op de Roggenplaat. Het zand voor deze ingreep is afkomstig vanuit de Roompot.