Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Doel, 10 mei 2017 – Resultaten van de watervogeltelling van dissdag 10 mei op het Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder Noord.

10.05.17 – 10u15 – L.W. 11u22 – H.W. 16u50
Zonnig weer + 11°C./ + 19°C. – O. 1/2 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemers : Luc Smet – Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars 2
 • Fuut 3
 • Aalscholver 7
 • Blauwe reiger 1
 • Lepelaar 1
 • Grauwe gans 11 ( 2P. met 4-3 dsj.)
 • Grote canadese gans 8
 • Nijlgans 5 ( 1P. met 3 dsj. )
 • Bergeend 133
 • Krakeend 4
 • Wintertaling 2
 • Wilde eend 9
 • Tafeleend 2 ( 1 P. )
 • Kuifeend 8
 • Waterhoen 9 ( 5 + 4 dsj )
 • Meerkoet 6 ( 1 P. met 4 dsj. )
 • Scholekster 52
 • Kluut 57
 • Regenwulp 1
 • Wulp 9
 • Tureluur 8
 • Oeverloper 6
 • Zwartkopmeeuw 3 roep overvliegend
 • Kokmeeuw 115
 • Zilvermeeuw 1 juv.
 • Houtduif 2
 • Boerenzwaluw 8
 • Kleine karekiet 2 zang
 • Grasmus 1 zang
 • Zwartkop 2 zang
 • Tjiftjaf 2 zang
 • Ekster 2
 • Rietgors 2 zang

Paardenschor

 • Grauwe gans 2
 • Bergeend 9
 • Tureluur 9
 • Kokmeeuw 1

Doelpolder Noord

 • Dodaars 9
 • Fuut 3
 • Aalscholver 2
 • Blauwe reiger 1
 • Lepelaar 1
 • Knobbelzwaan 7
 • Grauwe gans 199 ( 117 + ( 11p. met 9-8-8-7-6-5-5-4-3-3-2 )
 • Grote canadese gans 12
 • Brandgans 310
 • Nijlgans 15
 • Bergeend 43
 • Smient 2 (1P.)
 • Krakeend 159
 • Wilde eend 49
 • Pijlstaart 1 vm
 • Slobeend 8 ( 7 vm + 1 vv )
 • Tafeleend 2 ( 1 P)
 • Kuifeend 42
 • Torenvalk 1
 • Fazant 1 vv
 • Meerkoet 52
 • Scholekster 9
 • Kluut 8 ( waarvan 3 op nest )
 • Kievit 27
 • Kemphaan 1 vm
 • Watersnip 3
 • Grutto 9
 • Wulp 1
 • Tureluur 7
 • Groenpootruiter 3
 • Oeverloper 8
 • Zwartkopmeeuw – Kokmeeuw op kolonie werd verstoord en niet geteld.
 • Visdief 5
 • Houtduif 32
 • Turkse tortel 2
 • Gele kwikstaart 1
 • Witte kwikstaart 1
 • Winterkoning 2 zang
 • Heggemus 1 zang
 • Merel 4
 • Bosrietzanger 1 zang
 • Kleine karekiet 1 zang
 • Grasmus 2 zang
 • Zwartkop 1 zang
 • Tjiftjaf 2 zang
 • Ekster 2
 • Kauw 22
 • Zwarte kraai 10
 • Haas 2

Prosperpolder ( Infocentrum )

 • Bosruiter 1