Grootschalige militaire oefening aan de Schelde

Het 11 Bataljon Genie organiseert een grote oefening in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Infanteristen, luchtmacht, Nederlandse Genie-eenheden en politie zullen samen een realistische oefening doen in de omgeving van de Schelde.

>> Lees verder