Watervogeltelling Schor Ouden Doel en Doelpolder

Schor Ouden Doel, 1 april 2017 – Van Jean Maebe kregen we de resultaten van zijn watervogeltelling van zaterdag 1 april op Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder.

01.04.17 – 10u45 – L.W. 13u58 – H.W. 19u34
Bewolkt weer – + 15° C. – W. 2/3 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars 1
 • Geoorde fuut 2
 • Lepelaar 1
 • Grauwe gans 4
 • Grote canadese gans 5
 • Nijlgans 8 ( 1 P. met 6 kleine donsjongen )
 • Bergeend 66
 • Smient 2
 • Wintertaling 36
 • Wilde eend 21
 • Slobeend 2
 • Kuifeend 6
 • Meerkoet 6
 • Scholekster 54
 • Kluut 95
 • Wulp 116
 • Tureluur 15
 • Kokmeeuw 96 ( op de 2 kolonies achter de scheldedijk Prosper : 120 – 950 + 20 Zwartkopmeeuwen )
 • Kleine mantelmeeuw 1
 • Houtduif 3
 • Ekster 2
 • Kauw 6
 • Zwarte kraai 2

Paardenschor

 • Bergeend 32
 • Kluut 1
 • Wulp 1
 • Kokmeeuw 6
 • Ekster 1

Doelpolder Noord

 • Dodaars 12
 • Fuut 6
 • Geoorde fuut 4
 • Blauwe reiger 2
 • Lepelaar 5
 • Knobbelzwaan 1
 • Grauwe gans 18
 • Grote canadese gans 14
 • Brandgans 930
 • Nijlgans 1
 • Bergeend 62
 • Smient 73
 • Krakeend 72
 • Wintertaling 37
 • Wilde eend 54
 • Pijlstaart 10
 • Slobeend 106
 • Tafeleend 18
 • Kuifeend 56
 • Buizerd 1
 • Slechtvalk 1
 • Waterhoen 2
 • Meerkoet 52
 • Scholekster 9
 • Kluut 4 ( op de broedplaats )
 • Kievit 13
 • Kemphaan 2
 • Watersnip 3
 • Grutto 49
 • Wulp 2
 • Tureluur 6
 • Groenpootruiter 1
 • Witgatje 1
 • Kokmeeuw 950 aan de kolonie
 • Houtduif 32
 • Veldleeuwerik 1
 • Ekster 1
 • Kauw 14
 • Zwarte kraai 3
 • Spreeuw 2
 • Haas 2