Watervogeltellingen linker- en rechteroever

Zaterdag 25 maart was blijkbaar een inspirerende dag voor vogeltellers. Op rechteroever telde Frank Wagemans het Groot Buitenschoor, op linkeroever deed Jean Maebe zijn ronde.

25.03.17 – 10u45 – L.W. 07u43 – H.W. 13u45
Zonnig weer – + 12,50 C°/ + 16,50 C° – N.O. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed

Schor Ouden Doel

 • Dodaars 1
 • Aalscholver 3
 • Grauwe gans 5
 • Grote canadese gans 8
 • Nijlgans 2
 • Bergeend 106
 • Smient 4
 • Wintertaling 41
 • Wilde eend 10
 • Kuifeend 3
 • Meerkoet 3
 • Scholekster 77
 • Kluut 138
 • Watersnip 1
 • Wulp 93
 • Tureluur 27
 • Kokmeeuw 4 ( op de 2 kolonies achter de scheldedijk Prosper : 56 – 330 + 12 Zwartkopmeeuwen )
 • Zilvermeeuw 9 ( 4 juv. – 5 vo )
 • Ekster 1
 • Kauw 7
 • Zwarte kraai 4

Paardenschor

 • Bergeend 5
 • Zilvermeeuw 1 juv.
 • Boerenzwaluw 1
 • Doelpolder Noord
 • Dodaars 9
 • Fuut 6
 • Geoorde fuut 8
 • Aalscholver 1
 • Grote zilverreiger 1
 • Blauwe reiger 1
 • Lepelaar 4
 • Knobbelzwaan 2
 • Grauwe gans 28
 • Grote canadese gans 17
 • Brandgans 3.540
 • Bergeend 119
 • Smient 620
 • Krakeend 26
 • Wintertaling 32
 • Wilde eend 35
 • Pijlstaart 9
 • Slobeend 91
 • Tafeleend 12
 • Kuifeend 25
 • Buizerd 2
 • Meerkoet 39
 • Scholekster 4
 • Kluut 2 ( op broedplaats )
 • Kievit 27
 • Wulp 15
 • Kokmeeuw 860 ( op broedkolonie 620 + 240 rondvliegend )
 • Zilvermeeuw 1 juv.
 • Holenduif 4
 • Houtduif 35
 • Ekster 2
 • Kauw 58
 • Zwarte kraai 5

Doelpolder Midden

 • Wilde eend 2
 • Houtduif 4
 • Kauw 32
 • Zwarte kraai 2

Doelpolder Zuid

 • Zwarte kraai 2

Groot Buitenschoor

 • bergeend, 24
 • scholekster, 9
 • wilde eend, 5
 • wulp, 8
 • grauwe gans, 3