Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder

28 februari 2017 – Jean Maebe en Luc Smets trokken het vlakke land in voor een watervogeltelling op Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder. Als bijzondere waarnemingen onthouden we kemphaan (foto)

28.02.17 – 10u00 – L.W. 11u15 – H.W. 16u48
Wisselvallig weer met buien – + 6°C. / + 3°C. – Z.W. 4/5 Bft. – zicht : goed
Waarnemers : Luc Smet – Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Fuut  1
 • Aalscholver  1
 • Grote zilverreiger  1
 • Blauwe reiger  1
 • Grauwe gans  27
 • Grote canadese gans  12
 • Bergeend  34
 • Smient  7
 • Krakeend  2
 • Wintertaling  10
 • Wilde eend  54
 • Tafeleend  13  ( 9 vm –  4 vv )
 • Kuifeend  12    ( 6 vm – 6 vv )
 • Meerkoet  1
 • Scholekster  97
 • Kluut  153
 • Wulp  35
 • Tureluur  15
 • Kokmeeuw  26
 • Zilvermeeuw  3
 • Zanglijster  1
 • Ekster  1
 • Zwarte kraai  4

Paardenschor

 • Bergeend  9
 • Wulp  2
 • Kokmeeuw  20

Doelpolder Noord

 • Dodaars  2
 • Fuut  2
 • Grote zilverreiger  1
 • Blauwe reiger  2
 • Knobbelzwaan  3
 • Kolgans  5
 • Grauwe gans  6
 • Grote canadese gans  12
 • Nijlgans  2
 • Bergeend  42
 • Smient  1840
 • Krakeend  22
 • Wintertaling  52
 • Wilde eend  49
 • Pijlstaart  13
 • Slobeend  162
 • Tafeleend  11
 • Kuifeend  30
 • Nonnetje  1  vv
 • Torenvalk  1
 • Meerkoet  51
 • Scholekster  3
 • Kievit  428
 • Bonte strandloper  8
 • Kemphaan  1
 • Watersnip  1
 • Wulp  84
 • Kokmeeuw  27
 • Holenduif  26
 • Houtduif  2
 • Groene specht  1
 • Merel  2
 • Kauw  9
 • Zwarte kraai  3
 • Spreeuw  24

Doelpolder Midden

 • Wilde eend  1
 • Houtduif  4
 • Kauw 8
 • Zwarte kraai  2

Doelpolder  Zuid

 • Bergeend  1
 • Wilde eend  4
 • Kauw  12