Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder

Ouden Doel, 2 februari 2017 – Van Jean Maebe kregen we de resultaten van een watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder van donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017.

Schor Ouden Doel en Paardenschor

02.02.17 – 13u50 – L.W. 13u36 – H.W. 19u11
Wisselvallig bewolkt zonnig weer – + 14°C. – Z.O. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Fuut 3
 • Aalscholver 6
 • Kleine zilverreiger 1
 • Grote zilverreiger 1
 • Grauwe gans 25
 • Bergeend 12
 • Smient 7
 • Wintertaling 2
 • Wilde eend 16
 • Kuifeend 14
 • Nonnetje 12 ( 5 vm – 7 vv )
 • Bruine kiekendief 2 juv. 2 kj
 • Torenvalk 2
 • Scholekster 42
 • Kluut 20
 • Wulp 129
 • Kokmeeuw 117
 • Ijsvogel 1
 • Zwarte kraai 2

Paardenschor

 • Torenvalk 1
 • Wulp 1
 • Kokmeeuw 4
 • Ekster 2

Doelpolder Noord – Midden – Zuid

03.2.17 – 13u45
Bewolkt zonnig weer – + 11°C. – Z. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Doelpolder Noord

 • Dodaars 1
 • Grote zilverreiger 2
 • Blauwe reiger 2
 • Lepelaar 4
 • Knobbelzwaan 2
 • Grauwe gans 37
 • Brandgans 1350
 • Bergeend 23
 • Smient 2450
 • Krakeend 46
 • Wintertaling 103
 • Wilde eend 32
 • Pijlstaart 26
 • Slobeend 143
 • Tafeleend 12
 • Kuifeend 22
 • Bruine kiekendief 1 juv.
 • Buizerd 2
 • Meerkoet 88
 • Kievit 1100
 • Wulp 45
 • Kokmeeuw 2
 • Grote mantelmeeuw 1
 • Holenduif 2
 • Ekster 2
 • Zwarte kraai 4
 • Spreeuw 125

Doelpolder Midden

 • Grauwe gans 204
 • Kolgans 277
 • Nijlgans 2
 • Wilde eend 4
 • Buizerd 2
 • Kramsvogel 350
 • Ekster 1
 • Kauw 62
 • Zwarte kt-raai 2

Doelpolder Zuid

 • Grote canadese gans 14

foto credits: Katrien Doggen