Meeuwenslaapplaatstelling Waasland januari 2017

Waasland, 28 januari 2017 – Van René Maes kregen we de resultaten van de meeuwenslaapplaatstelling voor het Waasland van 28 januari 2017. Onze schorrendabbers Josepha Fissers was erbij en telde samen met Marc Stout de Schelde van de Kallosluis tot aan Fort Liefkenshoek.


Hoewel de verwachtingen voor deze teldag laag waren, zijn er mooie resultaten uit gekomen.
Eerste mooi resultaat is dat we een gebiedsdekkende totaaltelling voor deze regio hebben kunnen realiseren van Temse tot in Saeftinge.
Tweede mooi resultaat zijn de beter dan verwachte aantallen. Er waren immers de laatste tijd indrukken dat de aantallen erg laag waren.

Minder goede resultaten kwamen uit de telregio Saeftinge. Dit schorrengebied is van een mega-slaapplaats in de jaren ’70 en ’80, gedegradeerd tot een kleine speler. Vele meeuwen die in die richting vliegen tijdens de slaaptrek, volgen de rechteroever van de Schelde, om vermoedelijk de Nederlandse grens over te steken in de richting van het Markiezaat.
Een controletelling op 29/01/2017 vanaf de rechteroever werpt evenwel een ander beeld op dit gebied (zie onderaan).

Eerst geef ik beknopt de aantallen die geteld zijn en nadien volgt het uitgebreidere relaas van de tellers. Trouwens: al deze tellers hebben een enorm werk verricht, want zonder hen was de telling niet compleet geweest en bleven er vele onopgeloste vragen. Oprechte dank aan alle medewerkers: Gerry Heyrman, Greet De Jonghe, Willy Verschueren, Chris De Buyzer, Josepha Fissers, Mark Staut, Tim Audenaert, Lucas Bergmans, Joris Everaert, Lyndon Kearsley, Guido Borghijs, Luc Smet, de telploeg van de Steltkluut, Jean Maebe en René Maes (coördinatie en verslag).
De opgegeven aantallen betreffen het aantal overnachtende meeuwen; die omstreeks 18 uur geteld werden.
Bij dit overzicht wordt ook de nodige waarde gehecht aan de nul-waarnemingen. Deze zijn belangrijk om aan te geven dat die gebieden ook bezocht werden, maar dat er geen meeuwen bleven overnachten.

Achteraan deze mail geef ik nog een verslag van mijn controletelling van 29/01/2017 vanaf de rechteroever van de Schelde, vanaf Zandvlietsluis tot Rilland (NL).

 • Schelde thv Temse: 810 kokmeeuwen
 • Schelde thv grens Kruibeke – Antwerpen L.O.: 0
 • Blokkersdijk: 0
 • Schelde Royerssluis – Canadastraat Zwijndrecht: 1908 kokmeeuwen en 10 stormmeeuwen
 • Schelde Canadastraat Zwijndrecht – Kallosluis: 44 kokmeeuwen, 1 zilvermeeuw, 59 stormmeeuwen op steiger Ineos
 • Vlakte van Zwijndrecht: 0
 • Schelde Kallosluis – Liefkenshoektunnel: 2700 kokmeuwen, 100 stormmeeuwen, 2 zilvermeeuwen
 • Zwaaikom Kallosluis: 0
 • Scheldepier van Halterman Kallo: 100 kokmeeuwen en 10 stormmeeuwen
 • Schelde Liefkenshoek – kerncentrale Doel: 0
 • Scheldepier kerncentrale Doel: 90 kokmeeuwen
 • Schelde kerncentrale tot in Saeftinge: 0 overnachtende meeuwen. Omdat de voorbijtrekkende meeuwen van deze telpost nergens anders werden geteld, neem ik ze wél op in de totaalaantallen: 892 kok-, 21 storm-, 38 zilver-, 12 kleine-, en 2 grote mantelmeeuwen
 • Waaslandkanaal, Noordelijk en Zuidelijk insteekdok, Vrasenedok: 12900 kok-, 6210 storm- en 320 zilvermeeuwen
 • Verrebroekdok: 0
 • Verrebroekse Plassen: 500 kok-, 500 storm-, 59 zilver-, 4 kleine mantel- en 3 grote mantelmeeuwen
 • Drijdijk: 2400 kokmeeuwen en 25 stormmeeuwen
 • Putten West, -Weiden en (ex)-Plas: 0
 • Doeldok: 0
 • Gedempt deel Doeldok: 0
 • Opgespoten terrein in Nieuw Arenbergpolder: 0
 • Deurganckdok: 0

Totalen: 22344 kokmeeuwen, 6935 stormmeeuwen, 420 zilvermeeuwen, 16 kleine mantelmeeuwen en 5 grote mantelmeeuwen = 29720 meeuwen
Daarvoor hebben we op 28/01/2017 nagenoeg simultaan meer dan 20 telgebieden bezocht tijdens de avondschemering.

Controletelling Saeftinge vanaf de rechteroever op 29/01/2017 van 16u20 tot 17u50 door René Maes

Mijn eerste stop was aan Zandvlietsluis. Daar (nog) geen trekbewegingen over de Schelde.

Rond 16u45 was ik aan de grenspaal op de Scheldedijk en zag er matige trek over de Schelde. Ze vlogen vooral dichter bij de overkant (Saeftinge). Op deze plek is er geen trek te zien richting Schelde – Rijnkanaal (of Markiezaat).

In de buurt van het golfterrein van Bath is er bij hoog water, om 17 uur een matige trek van Rechter- naar Linkeroever, schuin de Schelde overstekend. Nabij Saeftinge, op de Schelde en in een geul, zitten enkele honderden meeuwen op het water (=slaapplaats).

Aan het afwateringskanaal, dat naast de Schelde – Rijnverbinding ligt, zijn er om 17u10 geen trekbewegingen richting Markiezaat. Wel een koppel middelste zaagbek.

Om 17u20 kan ik met veel moeite in de buurt van de Marlemontse Plaat, maar dicht bij de Schelde, enkele duizenden meeuwen op hun slaapplaats zien. Bij latere pogingen, vanaf Rilland is er te weinig licht en is de afstand te groot om nog bijkomende waarnemingen te doen. Om 17u45 vliegen er vanuit de polders van Rilland 1100 brandganzen over de Schelde om in Saeftinge te gaan slapen.

Bijkomende waarnemingen vanaf rechteroever of vanaf een boot op de Schelde, zijn nodig om volledige duidelijkheid te hebben over het aantal overnachtende meeuwen in Saeftinge, aan de rand van de Schelde.