Watervogeltellingen Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder

Resultaten van de watervogeltelling van Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder op 16 januari 2017 door Jean Maebe en Luc Smet.

16.01.17 – 10u30 – L.W. 12u32 – H.W. 18u11
Licht bewolkt zonnig weer – + 2° C./ + 4° C. – N.O. 1/3 Bft. – zicht : goed
Waarnemers : Luc Smet – Jean Maebe

Schor Ouden Doel ( bij L.W. )

 • Fuut 1
 • Aalscholver 4
 • Grote zilverreiger 1
 • Lepelaar 1
 • Grauwe gans 2
 • Bergeend 2
 • Wilde eend 42
 • Tafeleend 2
 • Kuifeend 4
 • Nonnetje 9 ( 5 vm – 4 vv )
 • Buizerd 1
 • Scholekster 16
 • Kluut 101
 • Bonte strandloper 41
 • Wulp 37
 • Tureluur 21
 • Kokmeeuw 93
 • Stormmeeuw 3
 • Zilvermeeuw 1 juv.
 • Zwarte kraai 1
 • Paardenschor
 • Torenvalk 1
 • Scholekster 1
 • Wulp 2

Doelpolder Noord ( plassen voor 50% bevroren )

 • Aalscholver 1
 • Grote zilverreiger 1
 • Blauwe reiger 3
 • Lepelaar 1
 • Knobbelzwaan 4
 • Grauwe gans 103
 • Brandgans 640
 • Nijlgans 1
 • Bergeend 4
 • Smient 3220
 • Krakeend 2
 • Wintertaling 126
 • Wilde eend 122
 • Pijlstaart 3
 • Slobeend 85
 • Tafeleend 46
 • Kuifeend 15
 • Torenvalk 1
 • Meerkoet 46
 • Scholekster 2
 • Goudplevier 33
 • Kievit 743
 • Kemphaan 1
 • Wulp 74
 • Zilvermeeuw 2
 • Holenduif 42
 • Houtduif 1
 • Veldleeuwerik 1
 • Winterkoning 3
 • Heggemus 1
 • Staartmees 5
 • Ekster 5
 • Zwarte kraai 4
 • Spreeuw 49
 • Vink 1

Doelpolder Midden

 • Grauwe gans 6
 • Buizerd 1
 • Wulp 102
 • Kokmeeuw 4

Doelpolder Zuid

 • nihil

foto credits: Katrien Doggen