Waterhoogte in realtime

Het Nederlandse Rijkswaterstaat versterkt via hun website de waterhoogte in realtime van verschillende meetpunten. Voor onze schorren zijn dat 3 meetpunten: Bath Spuisluis, de gele meetpaal bij Bath en boei 71 in sz Schaar van de Noord.

>> Neem een kijkje