Watervogeltelling Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder

Doel, 6 januari 2017 – Resultaten van de watervogeltelling van het Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder door Jean Maebe.

06.01.17 – 13u30
L.W. 15u24 – H.W. 21u31
( Nachtvorst )Zonnig licht bewolkt weer – 0°C. / 1°C. – Z. 2/3 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars 1
 • Grauwe gans 6
 • Bergeend 17
 • Krakeend 2
 • Wintertaling 46
 • Wilde eend 23
 • Torenvalk 1
 • Scholekster 6
 • Kluut 67
 • Kievit 310
 • Wulp 72
 • Tureluur 20
 • Kokmeeuw 41
 • Grote mantelmeeuw 1
 • Ekster 3
 • Zwarte kraai 1

Doelpolder Noord ( plassen bevroren – 2 wakken – Brakke kreek + grote plas west)

 • Blauwe reiger 3
 • Knobbelzwaan 4
 • Kleine zwaan 4
 • Grauwe gans 151
 • Grote canadese gans 1
 • Brandgans 18
 • Bergeend 12
 • Smient 2400
 • Krakeend 2
 • Wintertaling 18
 • Wilde eend 46
 • Pijlstaart 2
 • Slobeend 147
 • Tafeleend 24
 • Kuifeend 6
 • Bruine kiekendief 2 vk
 • Buizerd 2
 • Fazant 1
 • Meerkoet 72
 • Kievit 42
 • Kemphaan 1
 • Watersnip 2
 • Houtsnip 3
 • Wulp 19
 • Grote mantelmeeuw 1
 • Holenduif 3
 • Turkse tortel 2
 • Roodborst 1.
 • Zwarte kraai 2
 • Spreeuw 23

Doelpolder Midden

 • nihil

Doelpolder Zuid

 • Kolgans 32
 • Grauwe gans 34
 • Kievit 1
 • Wulp 3

foto credits: Katrien Doggen