Vogeltellingen Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder

Doel, 2 januari 2017 – Van Jean Maebe kregen we de resultaten van een vogeltelling op het Schor Ouden Doel, Paardenschor en Doelpolder.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord-Midden-Zuid

02.01.17 – 12u50 – L.W. 12u26 – H.W. 18u01
Nachtvorst -bewolkt zonnig weer – + 6°C. – N. 3/4 Bft. – zicht : zeer goed
Waarnemer : Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Dodaars 2
 • Aalscholver 5
 • Grauwe gans 151
 • Brandgans 80 overvliegend
 • Bergeend 4
 • Smient 4
 • Krakeend 9
 • Wintertaling 13
 • Wilde eend 32
 • Slobeend 2
 • Tafeleend 4
 • Kuifeend 6
 • Nonnetje 4 ( 2 vm – 2 vv )
 • Scholekster 12
 • Kluut 112
 • Kievit 8
 • Bonte strandloper 22
 • Wulp 61
 • Tureluur 5
 • Kokmeeuw 26
 • Grote mantelmeeuw 1 vo

Paardenschor

 • Wulp 2
 • Ekster 2

Doelpolder Noord – ( plassen gedeeltelijk bevrozen )

 • Grote zilverreiger 2
 • Lepelaar 1
 • Knobbelzwaan 2
 • Kleine Zwaan 4
 • Grauwe gans 86
 • Brandgans 480
 • Bergeend 23
 • Smient 2100
 • Krakeend 8
 • Wintertaling 6
 • Wilde eend 58
 • Pijlstaart 2
 • Slobeend 148
 • Tafeleend 13
 • Torenvalk 1
 • Meerkoet 46
 • Kievit 186
 • Wulp 23
 • Holenduif 1
 • Houtduif 2
 • Ekster 1
 • Zwarte kraai 2

Doelpolder Midden

 • Blauwe reiger 1
 • Grauwe gans 19
 • Buizerd 1
 • Torenvalk 1
 • Kievit 44
 • Wulp 8

Doelpolder Zuid

 • Kolgans 365
 • Grauwe gans 22
 • Brandgans 110
 • Kievit 6
 • Wulp 2

foto: Katrien Doggen