Watervogeltellingen december

17 en 18 december 2016 – Dit weekeinde vonden de 2e tellingen in het kader van de watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2016 – 2017, plaats. Op zaterdag werd Walter geplaagd door mistvlagen en slechte zichtbaarheid, zondagochtend was het Groot Buitenschoor niet te tellen omwille van de dichte mist.

Groot Buitenschoor

 • geen telling mogelijk door dichte mist

Galgenschoor:

 • Smient 4
 • Kievit 6
 • Wintertaling 10
 • Wulp 6
 • Wilde eend 29
 • Scholekster 1

Lillo-Fort

 • Dodaars, 21
 • Aalscholver, 1
 • Blauwe reiger, 2
 • Meerkoet, 5
 • Waterhoen, 9
 • Wilde eend, 58

Potpolder Lillo

 • Wilde eend 3
 • Krakeend 13
 • Aalscholver 1
 • Grauwe gans 3
 • Bontbekplevier 5
 • Wintertaling 20
 • Bergeend 3

Lillo –> Boudewijn & Van Cauwelaert sluizen

 • Wilde eend 158
 • Soepeend 3
 • Kievit 13
 • Wintertaling 6
 • Grauwe gans 14
 • Krakeend 95
 • Smient 44

Weel Fort Filip

 • Wilde eend 2
 • Bergeend 13
 • Wintertaling 24
 • Krakeend 6
 • Tureluur 3

Nieuw gebied pyloon.

 • Wintertaling 35
 • Grauwe gans 2

Noordkasteel

 • Kuifeend 128
 • Slobeend 29
 • Aalscholver 4
 • Wilde eend 10
 • Meerkoet 5
 • Grote zaagbek 10 mannetjes  5 vrouwtjes
 • Fuut 3
 • Grote zilverreiger 1