Waar moeten we heen met alle baggerspecie?

De Westerschelde wordt continu gebaggerd om op diepte te blijven. De specie wordt op speciale plekken in de rivier gestort, waarbij de natuur en het bodemleven worden ontzien.

>> Lees verder