Zwartbekgrondel: een problematische soort

Geregeld vinden onze vissers in hun fuik exemplaren van zwartbekgrondel. Een exoot die via ballastwater en waterwegen in onze contreien terecht is gekomen en blijkbaar niet zo onschuldig is als hij lukt.