Trends Zeeschelde 2015

Jaarlijks rapporteert het INBO over de toestand en de evolutie van de ecotopen en de biologische diversiteit in de Zeeschelde, onze grootste getijdenrivier, en haar zijrivieren. Voor 2015 zijn de resultaten: Meer bevers, finten, snorren en woudapen. Minder kiekendieven, zilte graslanden en visbiomassa.

>> Lees verder