Nieuwe uitgave 2016 van de Natura 2000-habitatkaart en BWK

Voor de uitgave 2016 zijn er opnieuw terreinbezoeken geweest om de oudste karteringen te actualiseren. Sinds 2015 ligt de prioriteit daarbij in de Habitatrichtlijngebieden, waarvan we ruim 17.000 ha opnieuw in kaart brachten.

>> Lees verder