De buitengewone biologie van de buitendelta’s van de Nederlandse Waddenzee

Over de buitendelta’s van de Waddenzee is morfologisch veel bekend, maar ecologisch veel minder. De doelstelling van deze quick scan is om door middel van literatuurstudie een overzicht te geven van het functioneren van de buitendelta’s, met een nadruk op het biologische systeem, en om kennisvragen over het ecosysteem van de buitendelta’s te formuleren in relatie tot plannen voor zandsuppleties.

>> Lees verder