Scheldebocht Uitbergen proeflocatie voor bestrijden van aanzanding

Vandaag moet er heel wat gebaggerd worden om de vaargeul van de Boven-Zeeschelde op diepte te houden. In die mate dat regelmatig de vraag rijst of er niet ook andere, natuurlijkere methodes bestaan om de aanzanding van de vaargeul tegen te gaan? De komende weken test Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV alvast een alternatief met wilgenmatten in de Scheldebocht in Uitbergen. Een eerste van drie proefprojecten. Zij kan hiervoor rekenen op Europese steun.

>> Lees verder