Resultaat van de vismonitoring juli 2016

Groot Buitenschoor, 27 juli 2016 – Toch weer 9 vissoorten gevangen. Opvallend is wel het kleine aantal zeebaarzen met daar tegenover 3 soorten zoetwatervissen. Vermoedelijk is het een gevolg van het lage zoutgehalte in de Schelde te wijten aan de grote debieten van de zijrivieren en het spuikanaal door de overvloedige regen.

>> Lees verder