Gefladder in het duister

Vlekzandvleugeltje (foto), Koperrandbladroller, Stipjesbladroller, Kroosvlindertje, Gele kustspanner, … zullen jou waarschijnlijk niet veel zeggen. Maar het zijn enkele van de nachtvlinders en micro’s die Guido De Prins aan het Groot Buitenschoor kon lokken.

Dit jaar hield Guido De Prins al 3 loksessies voor nachtvlinders en micro’s. Steeds vatte hij post aan de vogelkijkhut.

  1. 12 mei 2016 van 21u50 tot 0u10. Deze sessie leverde in totaal 34 soorten op, zie overzicht.
  2. 4 juli 2016 van 22u30 tot 1u. Deze sessie leverde in totaal 50 soorten op, zie overzicht.
  3. 22 juli 2016 van 22u15 u tot 1u15. Deze sessie leverde in totaal 46 soorten, zie overzicht.

Deze overzichten zijn nog niet volledig vermits Guido nog wel wat moeilijk te determineren micro’s in zijn collectie heeft zitten.

Tenslotte willen we nog meegeven dat op en om het Groot Buitenschoor er in totaal al ruim 130 soorten waargenomen werden.