Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde)

Sinds 2007 is het internationale belang van de Zeeschelde voor overwinterende watervogels sterk afgenomen. Om het belang van vogelrijke gebieden te toetsen, vergelijk je de maximale aantallen in een winterseizoen met de geschatte Noordwest-Europese populatiegrootte. Wanneer in een gebied minimaal 1% van de populatie verblijft, wordt het gebied internationaal belangrijk beschouwd.

>> Lees verder