Witte scholeksters

Bij Stichting vogelasiel “De Fûgelhelling” in het Nederlandse Ureterp, heeft men wel 2 bijzondere gasten in de verzorging.

Bij het maaien van een weide in Veenhuizen, werd een nest met 3 witte scholeksters gevonden. Helaas heeft Jong nummer 3 het maaien niet overleefd.

Witte scholeksters zijn best zeldzaam te noemen. Deze kleurafwijking is het gevolg van leucisme.

Er zijn reeds eerder gevallen van leucistische scholeksters bekend, gaande van gedeeltelijk tot volledig wit.