Onderzoek achteruitgang wilde eend toespitsen op kuikenfase

De wilde eend was begin dit jaar volop in het nieuws: de soort gaat namelijk in aantal achteruit. Wat is er aan de hand? Uit een voorstudie van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met het Vogeltrekstation blijken klimaatverandering en jachtdruk niet de boosdoeners te zijn. De resultaten wijzen eerder richting een nog onbekende oorzaak die mogelijk speelt in de kwetsbare kuikenfase.

>> Lees verder