Erosie schorrand

Groot Buitenschoor, 14 mei 2016 – Erosie van de schorrand is geen nieuw verschijnsel en wordt sinds enkele jaren opgevolgd – zie Erosie schorrand Galgeschoor en Erosie en progressie schorrand Groot Buitenschoor. Het strandje op het Groot Buitenschoor leek totnutoe een stabiele zone , maar blijkbaar slaat ook daar de erosie toe.