Vogeldrukte in de Potpolder

Lillo Potpolder, 1 mei 2016 – Een goed anderhalf uur voor hoogwater, heerste er een gezellige drukte in de Potpolder. Frank Wagemans telde ze even voor u.

Compartiment kant Lillo

 • scholekster, 1
 • kluut, 5
 • bergeend, 4

Compartiment kant Antwerpen

 • bonte strandloper, 5
 • kluut, 27
 • aalscholver, 1
 • groenpootruiter, 1
 • oeverloper, 25
 • blauwe reiger, 1
 • lepelaar, 1
 • tureluur, 16
 • wulp, 4
 • scholekster, 3

potpolder-sector-antwerpen--frank-wagemans